Gonepteryx rhamni
Gonepteryx rhamni

You may also like

Back to Top